Get Adobe Flash player

.

Voor vragen over Fransehangoorkonijnen

en overige vragen kunt u mij E mailen op.

E mail adres 

bregman179@quicknet.nl

Isabella

Isabella, mooie maar moeilijke kleurslag.

Ontstaan:

De isabella kleurslag komt slechts beperkt voor bij onze konijnenrassen, we zien deze kleur op grote shows wel eens bij de Franse Hangoor, Papillon, Hollander en in wat meerdere mate bij de Ned. Hangoor Dwerg

De kleur ontleent haar naam aan de Oostenrijkse keizerin Isabella, die toen Wenen door de Turken belegerd werd, de belofte aflegde zich niet te zullen verschonen voor het beleg gebroken was. Dit Turks beleg heeft lang geduurd en het is zo lang geleden, dat niemand van ons zich de kleur van het hemd van de keizerin kan herinneren.

We kunnen ons daarop dus niet meer beroepen maar met enige fantasie kun je een voorstelling maken van geel en vaal blauwzwart de kleuren van zweet en stoffigheid.

Kleuromschrijving:

Isabella behoort tot dezelfde kleurgroep als madagascar en beige. Deze drie kleurslagen hebben allen de hoofdkleur geel met een donkere uitmonstering aan kop, benen, sluier en buikkleur. Bij madagascar is het geel het krachtigst gekleurd en bij beige is het geel het zwakst en de kracht van het geel bij isabella ligt daar net tussen in.

Het onderling verschil van deze drie kleurslagen zit hem in de kleur van de dekharen en de iets donkere uitmonstering. Deze is bij madagascar donker zwartachtig , bij isabella blauwachtig en beige licht gouwenaarkleurig.

Kortom; bij een isabella konijn is de dekkleur iets lichter geel dan bij de madagascar.

De dekharen zijn blauw gepunt waardoor er een lichtblauwe waas ontstaat die het gehele dek omvat zonder dat deze te donker wordt. De buikkleur en sluier zijn blauw gekleurd die zich uitstrekt over de kop, oren, borst, benen, ondergedeelte schouders, flanken en achterhand bovenzijde staart en de buik.

De grondkleur aan buik is crème tot wit. De tussenkleur op dek is geel en wordt naar de haarwortel lichter. De grondkleur op dek is crème tot wit. De snorharen zijn blauwachtig en de oogkleur is blauwgrijs. De nagelkleur moet hoornkleurig zijn.

Fokkerij:

Om de isabella kleur vast te leggen op een konijnenras is nog geen gemakkelijke opgave en het vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen van de fokker.

In eerste instantie doet men een hele stap terug in de fokkerij, men verliest vaak aan type en bouw en van de isabella kleur is in eerste instantie nog geen sprake. Al met al is men toch wel een jaar of vijf bezig alvorens men tot een redelijk resultaat komt.

Het snelste en beste resultaat bereikt men, door met isabella keurige dieren ( die bij toeval uit blauw x blauw vallen ) te beginnen. Deze dieren kruist men in met lichte madagascar of madagascar bonte dieren. De F1 generatie madagascar en madagascar bonte jongen zijn veelal te donker op kop en dek en vertonen daarbij al een blauwachtige sluier. Mocht men al isabella keurige dieren krijgen uit F1, dan zijn deze ook te blauw op kop en dek.

Door vervolgens de beste type dieren met een madagascar bonte kleur uit F1 terug te paren aan de ouders zal men bij de F2 generatie al wat meer isabella kleurige dieren krijgen, die een duidelijke verbetering laten zien qua kleur. Dit komt door de wit factor die de bonte dieren bezitten, hierdoor wordt de blauw factor van isabella nog verder teruggedrongen.

De bonte isabella variëteit laat daarbij vaak de beste kleur zien en zijn daardoor onmisbaar binnen deze kleur fokkerij. T.a.v. de madagascar en isabella jongen uit F2 zal men de meest lichtte dieren uit moeten selecteren om deze verder te gebruiken in deze kleur fokkerij.

Aandachtspunten:

Wat men nog regelmatig tegenkomt tijdens de isabella fokkerij, zijn dieren die een witte buikkleur bezitten en jonge dieren die een witte tussenkleur en grondkleur laten zien op dek.

De dieren die een witte buikkleur hebben zijn per definitie onbruikbaar voor de fokkerij.

Voor de jongen die een witte tussenkleur en grondkleur op dek laten zien licht het anders.

Als fokker moet je deze dieren aanhouden tot na de tweede verharing, vaak komt na deze verharing pas de geelkleurige tussenkleur en crème witte grondkleur te voor schijn.

Deze jonge dieren laten vaak een betere tussen- en grondkleur zien dan de dieren die vanaf de geboorte al een tussen- en grondkleur laten zien.

Een kleurfout die we ook dikwijls tegenkomen bij isabella is een te blauwe kleur op kop en lichaam en dit versterkt alleen maar naar mate de dieren ouder worden.

De kleur verbeteren gaat het best door erg licht gekleurde madagascar of madagascar bonte dieren in te kruisen. Men zal dit in geen geval moeten doen met andere kleurenslagen, daardoor verslechterd de kleur alleen maar. Door het kruisen met bonte dieren zal men de nagelkleur sterk in de gaten moeten houden deze wordt namelijk zwakker.

Tot slot:

De isabella kleurslag vraagt heel veel aandacht en geduld van de fokker, maar een mooi gekleurd dier krijgt veel bewondering en waardering, zeker om het feit dat het een van de meest moeilijke kleurslagen is binnen de konijnen fokkerij.

Tekst: Cor Bregman en Fons Verrijdt